White County Ford

1337 Illinois 1
Carmi, IL 62821

Hours:
Monday.....8:00 am - 6:00 pm
Tuesday....8:00 am - 6:00 pm
Wednesday..8:00 am - 6:00 pm
Thursday...8:00 am - 6:00 pm
Friday.....8:00 am - 6:00 pm
Saturday...8:00 am - 2:00 pm
Sunday.....Closed

(618) 382-4611

Email: slumb@whitecountyford.net